Aktuality

Srdečne pozývame všetky detičky a rodičov dňa 6.12.2018 o 16:00 do kultúrneho domu na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi.

Základná umelecká škola  Brusno pozýva všetky kreatívne deti na zápis žiakov do hudobného, výtvarného, dramatického a tanečného odboru.

V dňoch od 3. – 11. septembra 2018

Kontakt: z.michalco@gmail.com 0911 789 044
zus.brusno@stonline.sk 048/4194435

ZUŠ Brusno informuje rodičov detí navštevujúcich materskú školu, že v prípade záujmu  navštevovať hudobný alebo výtvarný odbor, môžu len deti narodené do 31.12.2012. Skupinu musí tvoriť najmenej 5 žiakov.

Prihlášky sú dostupné na stránke školy : www.zusbrusno.sk v sekcii "Dokumenty", alebo u pani učiteľky v MŠ, kde ich môžete osobne odovzdať.

Info: Z. Kučeráková 0911 789 044, z.michalco@gmail.com

 

ďakujeme za pochopenie   

vedenie ZUŠ

Hudobná náuka sa bude vyučovať v septembri 2018 podľa nasledujúceho rozvrhu

Brusno  - streda                                                                     

1.ročník  - 13,00 – 13,45                                                                          

2. roč. –3. roč. -  4. roč.  - 14,00 – 14,45   

5. roč. – 6 roč. - 14,45 – 15,30                                                                                  

Štvrtok -  Strelníky

13,00 – 13,45

Ľubietová

Stránky