Poplatky zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v školách a školských zariadeniach – pozastavenie platieb

Od 1.4. 2020 sú pozastavené platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení.

Viac v priloženom dokumente.

 

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk