Zadanie pre VO – Frotáž

Dobrý deň milí žiaci.

Do výzvy na výrobu rúšok sa môžete samozrejme zapojiť tiež. Kto bude chcieť nech sa smelo zapojí.

Okrem toho mám pre vás výtvarné zadanie. Skúste využiť čas keď ste hlavne doma aj na výtvarnú činnosť, rozvoj pozornosti a všímavosti. Skúste doma, alebo na dvore pohľadať rôzne predmety so zaujímavým povrchom. Následne si naň položte papier (tenší, nie výkres) a mäkkou ceruzkou prechádzajte po papieri. Takto sa vám odtlačí povrch pod papierom. Urobte viac rôznych odtlačkov. Potom ich vystrihujte, vytrhávajte do rôznych tvarov a lepte na výkres. Môžete tak vytvoriť krajinu, zviera, tvár. Jednoducho čokoľvek čo vás napadne.

Tato technika sa nazýva frotáž. Je to spôsob kopírovania reliéfnej (vypuklej) štruktúry na papier. Rovnomerným prechádzaním mäkkej ceruzky po celej ploche zakrytého reliéfu získame jeho odtlačok.

Prajem vám veľa zábavy pri tvorení!

p. uč. Klempa

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk