Kreatívne aktivity

„Odkaz v knihách“.

Milí žiaci, mobilom nafoťte názvy kníh /vašich, detských, kníh rodičov, alebo názvy z časopisov, novín/ tak, aby ste ich názvami poskladali zmysluplné vety, odošlite vyučujúcim, ukážka v prílohe “Moje knihy”.


Pre chlapcov alebo tých, čo majú radi pokusy a vynálezy. Vyskúšajte doma! ukážka v prílohe “TEH pokusy na doma”.


“Maľované hádanky” – video inštruktáž v troch častiach

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk