USMERNENIE na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Riaditeľka ZUŠ v Brusne oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že po prerokovaní v Pedagogickej rade – online vydáva toto usmernenie, ktoré je v súlade s nasledovným rozhodnutím doplneným o špecifiká našej školy.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk