Zadanie pre VO 3.ročník “Parafráza”

Dobrý deň milí žiaci.

Mám pre vás nové výtvarné zadanie. Nadviažeme na tému krajiny z predchádzajúceho zadania.

Budete pracovať doma, vytvoríte parafrázu umeleckého diela. Podľa už vytvoreného obrazu krajiny spravíte vlastný obrázok. Keď si poprezeráte ukážky na internete, vyberiete si jednu a na základe tejto ukážky vytvoríte parafrázu umeleckého diela. Pod pojmom parafráza rozumieme voľné spracovanie cudzej predlohy, alebo vyjadrenie rovnakej myšlienky či deja iným spôsobom.

Pôvodný obraz nech vám slúži ako predloha ktorú budete meniť a prispôsobovať podľa vlastného uváženia. Techniku použite tiež podľa vlastného uváženia.

Použijete predlohu ale prepracujete ju podľa seba.

Prajem vám veľa zábavy pri tvorení!

pán učiteľ Klempa

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk