Dôležitý oznam!! – zmena vo vyučovaní

Od 15. júna 2020 bude prebiehať vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu v hudobnom a výtvarnom odbore Základnej umeleckej školy v Brusne a aj na všetkých jej elokovaných pracoviskách: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká. 

Týmto dňom  už nebude dištančné vzdelávanie pokračovať podľa doterajších podmienok .

Vyučovanie bude prebiehať po dohode s vyučujúcim.

K príchodu do ZUŠ treba doniesť už vypísané vyhlásenie o neprejavení príznakov ochorenia COVID – 19.

Ľubica Czippelová, Dis.art – RŠ ZUŠ Brusno

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk