Vážení rodičia,

na základe aktuálnej situácie, súvisiacej s pandémiou COVID 19 a opatrení zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je potrebné z Vašej strany záväzné vyjadrenie, či Vaše dieťa bude v školskom roku 2020/2021 navštevovať Základnú umeleckú školu.

Tlačivo si môžete vytlačiť, vypísané zoskenovať, príp. dopísať na počítači a poslať obratom späť, najneskôr do pondelka 7.9.2020.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk