OP ART

Najvýznamnejší predstavitelia : Victor Vasarely ,Bridget Riley

CHARAKTERISTIKA :
– Op-art: z angl. optical art = optické umenie
– vznikol v 60. rokoch 20. storočia.
– Je charakteristický usporiadaním a obmieňaním geometrických plôch, využívajúc zrakové klamy.
– Umelci vytvárajú abstraktné obrazy.
– Je to plošná verzia kinetického umenia.
– Zaoberajú sa vyjadrením pohybu na ploche pomocou rôznych grafických štruktúr, chvení a pohybov vyvolaných vzájomným pôsobením farieb a optických efektov.
– Deformujú rovnaké štruktúry, ktoré posúvajú proti sebe. Vznikajú tak ilúzie pohybu, hĺbok a rozličných napätí
– Uplatňujú vzájomné pôsobenia kontrastných farieb.

Zadanie: vytvoriť prácu inšpirovanú op- artom

Pomocou čiar skús vytvoriť ilúziu buď podľa návodu alebo vlastnú ilúziu. 

  1. Na výkres si obkresli ruku, radšej by som bola keby si ruku nakreslíte(nie obkreslíte) buď podľa predlohy alebo podľa svojej druhej ruky alebo nakreslíte ruky niekoho druhého kto vám poslúži ako model . A tým si aj precvičíte kresbu.
  2. Potom už len zober ceruzku, fixky, alebo čímkoľvek sa rozhodneš kresliť a ťahaj vodorovnú líniu až po začiatok obkreslenej ruky. Keď sa dostaneš k jej okraju líniu zmeň na oblúčik až po ďalší okraj. Tak dosiahneš ilúziu priestoru a pocit plastickosti. 
  3. Potom už len podopĺňaj ďalšie čiary medzi tým. Niektoré urob hrubšie, alebo iba vymaľuj medzeru medzi dvoma čiarami.  Na koniec môžeš pri  jednej zo strán ruky zvýrazniť časti niektorých začiatočných, vodorovných čiar a tým urobíš tieň.

Teším sa na vaše práce a ako si poradíte so zadaním. Prajem veľa tvorivej energie
Pripájam zopár obrázkov na inšpiráciu:

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@stonline.sk