Adventný venček (práce žiakov)

Vážení rodičia,

Siedme zadanie, ktorého sa žiaci prípravného až piateho ročníka v ZUŠ Brusno bravúrne zhostili bola
výroba Adventného venčeka. Žiaci využili širokú paletu materiálov a umeleckých prístupov, na videu
nižšie si môžete pozrieť ukážku preposlaných prác:


Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným žiakom za ich svojské spracovanie témy a rodičom patrí
vďaka za investovaný čas a energiu.

S pozdravom a prianím pokojného adventu,

Vaša Vik

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk