KOMIX (komixový list Ježiškovi)

Ahojte milé deti. 

     Tento týždeň budeme pracovať na tvorbe komixu. Už teraz sa teším, ako si budem čítať vaše komixové príbehy.  Chcela by som, aby ste sa podelili o to, čo si prajete pod stromček a zakomponovali to do komixu.  Môže to byť taký komixový list Ježiškovi.  Aby  ste vymysleli pútavé vtipné príbehy, na ktorých sa zabavíme pri ich čítaní. V krátkosti vám vysvetlím,  čo je komix a poradím vám ako postupovať pri jeho vytváraní. I keď určite poznáte komixy a veľa ste ich už prečítali.

     Pomenovanie pôvodne vzniklo z anglického „comic strip“ (doslova: komický pás).Komix je spojenie kresby a  krátkeho textu. Skladá sa z postupne usporiadaných obrázkov, ktoré sprostedkúvajú informácie. Najčastejšie rozpráva príbeh alebo opisuje nejaký dej. Patrí k jednému z najpopulárnejších literárnych žánrov súčasnosti.  Obrázky sú väčšinou kreslené (ale môže ísť napríklad aj o fotky) a doplnené textom. Text môže byť umiestnený v takzvaných bublinách uprostred obrázka, v okrajovej časti obrázka alebo pod obrázkom. Obrázky sú často doplnené rôznymi zvukomalebnými výrazmi. Komix sa dnes považuje za samostatné umenie či žáner. Ide o spojenie literatúry a výtvarného umenia.

  1. Premyslím si podobu príbehu. Ujasním si hlavnú zápletku a koniec príbehu.
  2. Rozdelím príbeh na etapy a scény.
  3. Nezabudnime na zápletku. ( Zápletka je dôležitá pre čitateľa, aby bol príbeh pútavý)
  4. Zvolím vhodný počet a tvar okien.
  5. Pripravím si obrázky postáv podľa ich charakteru.
  6. Rozvrhnem a nakreslím scény do jednotlivých okien. 
  7. Pripojím vhodné bubliny a výstižný text

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk