Ponožkový zajac

Ahojte moji šikulkovia,
pri ponožkovej téme ešte ostaneme. Tentokrát budeme využívať na tvorbu tie staršie ponožky. Aby ani oni neostali v hanbe.
Ešte poslúžia na výrobu napríklad “Ponožkového zajačika”. V prílohe Vám posielam fotonávod ako si zajačika vyrobiť. Budeme potrebovať staré ponožky, ryžu, niť, stužku, nožnice, fixku, (prípadne gombíky, či platové očká – kto doma má).

Tešíme sa na Vašich ponožkových “ňufkáčikov”.

Pani učiteľka Žofia Barlová

OZNAM!

Vážení rodičia,
podľa Rozhodnutia MŠ VV a Š SR číslo: 2020/17949:1-A1810 sa prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od pondelka 26. októbra 2020.

Riaditeľka ZUŠ Brusno a elokovaných pracovísk: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká – Ľubica Czippelová , DiS.art nariaďuje všetkým pedagogickým zamestnancom po dobu prerušenia prezenčného vyučovania, v termíne od 26.10.2020 do odvolania dištančné vzdelávanie žiakov.

Vyučovanie mení iba svoju formu, bude naďalej prebiehať podľa pokynov vyučujúcich.

Predbežný nástup do školy je stanovený na 30. novembra 2020.

Aktuálne informácie budeme zverejňovať na webovej stránke školy.

Rozhodnutie o prerušení vyučovania na ZUŠ

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie
v základných umeleckých školách.