Autoportrét – práce žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa prípravný až piaty ročník ZUŠ Brusno a elokovaného pracoviska Priechod v rámci dištančného vzdelávania zhostil, bolo vytvorenie autoportrétu, teda obrázku vlastnej tváre. Žiaci sa zahrali ako na fotografov, tak i kresličov, keďže každý autoportrét pozostával z tlačenej a kreslenej polovice. Na videu nižšie si môžete prezrieť ukážky zaslaných prác:


Veľká pochvala pre všetkých zapojených žiakov a rodičom patrí veľká vďaka za technickú pomoc pri tomto zadani.

Vaša Vik

Portrét podľa Pabla Picassa (práce žiakov)

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa žiaci prípravného až piateho ročníka v ZUŠ Brusno a elokovanom pracovisku Medzibrod vrámci dištančného vzdelávania zhostili bolo vytvorenia portrétu inšpirovaného Pablom Picassom. Žiaci pracovali pomocou hracej kocky a tabuľky, ktorá im napovedala, aký druh tváre, očí, uší, nosu a úst majú na portrét nakresliť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kataríne Šuchovej za tento veľmi hravý a inšpiratívny postup. Na videu nižšie sú pripojené ukážky prác žiačiek a žiakov:Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným žiakom za bravúrne a svojské spracovanie témy!

Vaša Vik

Oznam o vyučovaní na ZUŠ

Riaditeľka ZUŠ Brusno oznamuje,

že od 8.2. 2021 bude vyučovanie prebiehať naďalej dištančnou formou pre všetkých žiakov.  O prípadných zmenách Vás budeme informovať na web stránke ZUŠ alebo cez triednych učiteľov. 

Rozprávkový hrdina (práce žiakov)

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa žiaci prípravného až piateho ročníka v ZUŠ Brusno a elokovanom
pracovisku Medzibrod vrámci dištančného vzdelávania zhostili bola téma Obľúbená rozprávková
postavička či seriálový hrdina. Žiaci pracovali s predlohami svojich obľúbených postáv a tí najstarší
skúsili svoje dielka pretaviť i do formy puzzle. Uhádnete, ktoré známe knižné, filmové alebo seriálové
postavy stvárnili?


Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným žiakom za bravúrne a svojské spracovanie témy!

Vaša Vik