OZNAM!!! Vrátenie finančných prostriedkov

Upozorňujeme rodičov, ktorých deti ukončili štúdium na našej škole a ešte nepožiadali o vrátenie finančných prostriedkov za mesiac apríl, máj a jún, aby tak urobili do 30.9.2020!

Po tomto termíne už nebude možné vrátiť finančné prostriedky za tieto mesiace.

Ak žiak nebude pokračovať v štúdiu a platbu má uhradenú do júna, škola vráti preplatok za tri mesiace na číslo účtu zákonného zástupcu. Pripravený formulár na vrátenie finančných prostriedkov rodič vypíše, vytlačí, podpíše,
zoskenuje a zašle na mailovú adresu školu: zus.brusno@stonline.sk aj s číslom účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.


Ak rodič nemá možnosť oskenovať podpísané tlačivo, môže ho poslať poštou na adresu školy: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno prípadne vhodiť do poštovej schránky.

Ak žiak bude pokračovať v štúdiu v školskom roku 2020/2021 platba za tri mesiace sa automaticky presunie na september, október a november a rodič uhradí už len decembrovú platbu.

Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2019 – 7. jún 2019 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 – 16,30 hod
Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová: ŠT

Strelníky: UT

Nemecká: PO ,UT, ŠT

Jasenie: UT,ŠT