Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2019/2020

Riaditeľka ZUŠ Pod Dubinkou 212/1, Brusno v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru
základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020.

Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2019 – 7. jún 2019 v ZUŠ Brusno v čase od 13,30 – 16,30 hod
Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:

Medzibrod: UT, ŠT

Ľubietová: ŠT

Strelníky: UT

Nemecká: PO ,UT, ŠT

Jasenie: UT,ŠT

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk