Hudobný odbor

Hudobný odbor ZUŠ sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Je veľkým prínosom pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

Hudobný odbor bol založený v školskom roku v septembri 1969 ako prvý z odborov našej školy. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pripravujú pravidelne triedne, interné, verejné a výchovné koncerty v každej obci, kde má škola svoju pôsobnosť.

Štúdium

Dĺžka štúdia

ISCED 0 1 – 2 roky, ISCED 1B 4 roky, ISCED 1B 4 roky

primárne, nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

Forma štúdia

individuálna, skupinová

Poplatok

8 EUR / mes.

Prípravné štúdium

5+

Vyber si svoj obľúbený nástroj

Strunové nástroje

klasická, elektrická gitara, ukulele

Klávesové nástroje

klavír, keybord, akordeón

Dychové nástroje

zobcová flauta sopránová a altová, priečna flauta, klarinet a saxofón

Hlasová výchova

Solový, komorný a zborový spev

Sláčikové nástroje

Husle

Bicie nástroje

Bicie, vibrafón, cajon

Pedagógovia

Ľubica Czippelová - riaditeľka školy

hra na klavíri 

Edita Pikulová

hlasová výchova, hra na klavíri

Mgr. Zuzana Kučeráková

hra na husliach, HN

Mgr. Lenka Longauerová

hra na klavíri, HN

Štefan Kovalíček

zobcová flauta, klarinet, saxofón

Bc. Branislav Jakubis

hra na gitare

Bc. Nadiia Kurbatova

hra na klavíri

Barbora Simanová, Dis.art

hra na klavíri, zobcova flauta, HN

Ingrid Vlčková, Dis.art

hra na klavíri, HDPV

Bc. Tatiana Bobeková

hra na husliach

Bc. Veronika Englerová

klavír, zobcová flauta, saxofón

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk