Hudobný odbor

Ľubica Czippelová - riaditeľka školy

hra na klavíri 

Mgr. Zuzana Kučeráková, DiS. art - zástupca riaditeľa

hra na husliach, HN

Mgr. Lenka Longauerová

hra na klavíri, HN

Štefan Kovalíček

zobcová flauta, klarinet, saxofón

Edita Pikulová

hlasová výchova, hra na klavíri

Mgr. Nadiia Kurbatova

hra na klavíri

Zuzana Müllerová, DiS. art

hra na zobcovej flaute, klavíri a hudobná náuka

Marek Schrom, DiS. art

hra na klavíri

Natália Perďochová, DiS. art

hra na klavíri, korepetícia

Bc. Mária Hanková, DiS. art

hlasová výchova

Bc. Martina Gajdošová, Dis. art

hra na husliach, HN

Bc. Melisa Jacinová

dramatická  a tanečná prípravka, hra na klavíri

Výtvarný odbor

Michal Uhrík

výtvarný odbor

Mgr. art. František Ďuriančík

výtvarný odbor

Mgr. Andrea Ďurčenková

výtvarný odbor, výroba šperkov - rodičovská dovolenka

Mgr. Žofia Barlová

výtvarný odbor, rodičovská dovolenka

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk