Hudobný odbor

Ľubica Czippelová - riaditeľka školy

hra na klavíri 

Edita Pikulová

hlasová výchova, hra na klavíri

Mgr. Zuzana Kučeráková

hra na husliach, HN

Mgr. Lenka Longauerová

hra na klavíri, HN

Štefan Kovalíček

zobcová flauta, klarinet, saxofón

Bc. Branislav Jakubis

hra na gitare

Bc. Nadiia Kurbatova

hra na klavíri

Barbora Simanová, Dis.art

hra na klavíri, zobcova flauta, HN

Ingrid Vlčková, Dis.art

hra na klavíri, HDPV

Bc. Tatiana Bobeková

hra na husliach

Bc. Veronika Englerová

klavír, zobcová flauta, saxofón

Výtvarný odbor

Mgr. Žofia Barlová

výtvarný odbor

Mgr. art Viktória Horňanová

výtvarný odbor

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.

výtvarný odbor, maľovanie na hodváb

Mgr. Andrea Ličková - Materská dovolenka

výtvarný odbor, výroba šperkov

Michal Uhrík

výtvarný odbor, keramika, práca s drevom a kovom

Katarína Šuchová

výtvarný odbor

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk