Hudobný odbor

Ľubica Czippelová - riaditeľka školy

hra na klavíri 

Mgr. Zuzana Kučeráková, DiS. art - zástupca riaditeľa

hra na husliach, HN

Mgr. Lenka Longauerová

hra na klavíri, HN

Štefan Kovalíček

zobcová flauta, klarinet, saxofón

Edita Pikulová

hlasová výchova, hra na klavíri

Bc. Branislav Jakubis

hra na gitare

Bc. Nadiia Kurbatova

hra na klavíri

Barbora Simanová, Dis.art

hra na klavíri, zobcova flauta, HN

Marco Bukovský

hra na klavíri

Mgr. art Dominik Doktor, DiS. art

hra na husliach

Bc. Veronika Englerová

klavír, zobcová flauta, saxofón

Zuzana Müllerová, DiS. art

hra na zobcovej flaute, klavíri a hudobná náuka

Výtvarný odbor

Mgr. Žofia Barlová

výtvarný odbor, rodičovská dovolenka

Bc. Zuzana Kičurová

výtvarný odbor

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.

výtvarný odbor, maľovanie na hodváb

Mgr. Andrea Ďurčenková

výtvarný odbor, výroba šperkov - rodičovská dovolenka

Mgr. art. František Ďuriančík

výtvarný odbor

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk