Hudobný odbor

Ľubica Czippelová - riaditeľka školy

hra na klavíri 

Mgr. Zuzana Kučeráková, DiS. art - zástupca riaditeľa

hra na husliach, HN

Mgr. Lenka Longauerová

hra na klavíri, HN

Štefan Kovalíček

zobcová flauta, klarinet, saxofón

Edita Pikulová

hlasová výchova, hra na klavíri

Mgr. Nadiia Kurbatova

hra na klavíri

Mgr.Art Barbora Lacová, Dis. art

hra na klavíri, zobcova flauta, HN

Bc. Branislav Jakubis

hra na gitare

Mgr. art Dominik Doktor, DiS. art

hra na husliach

Mgr.Art Veronika Englerová, Dis. art

klavír, zobcová flauta, saxofón

Zuzana Müllerová, DiS. art

hra na zobcovej flaute, klavíri a hudobná náuka

Výtvarný odbor

Michal Uhrík

výtvarný odbor

Mgr. Ivica Handlovská, PhD.

výtvarný odbor, maľovanie na hodváb

Mgr. art. František Ďuriančík

výtvarný odbor

Mgr. Andrea Ďurčenková

výtvarný odbor, výroba šperkov - rodičovská dovolenka

Mgr. Žofia Barlová

výtvarný odbor, rodičovská dovolenka

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk