Výtvarný odbor

Výtvarný odbor sa vyučuje od 5 rokov veku dieťaťa, ako prípravné štúdium, kde sa hravými výtvarnými činnosťami sprostredkuje poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov, technických postupov, možnosť využitia materiálov v spojení so spontánnym sebavyjadrovaním.

Základné štúdium I. stupňa trvá 8 rokov a delí sa na primárne (1.-4. roč.) a nižšie sekundárne ( 5.-8. roč.) umelecké vzdelanie. Je zamerané na materiálno-technické experimentovanie a samostatnú operatívnu tvorbu plošných disciplín: kresba, maľba, grafika.
Priestorové vytváranie obsahuje modelovanie, sochárstvo, architektonická tvorba a rozširujúce disciplíny: keramika, tvorba šperku, odevov, inštalácia v priestore, desing, krajinná tvorba.

II. stupeň a štúdium pre dospelých ja zameraný na samostatnú tvorbu a ďalšiu profesijnú orientáciu.
Umelecké výstupy žiakov spočívajú vo výstavnej a súťažnej činnosti , realizáciou v rámci tvorivých dielní, tvorbu plagátov školských akcií a pozvánok.

Výtvarným odborom odhaľujeme u detí ich skrytý talent a dieťa vychovávame umením, k umeniu a pre umenie. Hlavným cieľom je teda prostredníctvom umenia dať možnosť dieťaťu spoznávať a objavovať rôzne výtvarné techniky, na základe ktorých sa rozvíja jeho osobnosť a talent. Rozvíja sa jeho schopnosť tvoriť a pripravuje sa tak na samostatnú umeleckú tvorbu. Výtvarný odbor je aj cesta k vyjadreniu pocitov, ktoré možno často mladý človek, alebo dieťa v sebe ukrýva.

V ZUŠ Brusno sa venujeme deťom už od predškolského veku, kde sa prevažne vychádza so spontánnosti a hravosti dieťaťa. Vedieme ich k túžbe tvoriť a objavovať nové výtvarné prostriedky, techniky a možnosti, na základe ktorých sa neskôr rozvíja ich nadanie. Vyučovanie sa často obmieňa, aby bola hodina pútavá pre všetky deti, pretože nie každé dieťa zadaná téma zaujme rovnako. Plošné disciplíny ako maľba, kresba, grafika a kombinácia týchto techník sa často obmieňa s priestorovými disciplínami. Výroba z papieru, modelovanie z plastelíny, drôtu, výroba šperkov, textilná tvorba a mnohé iné dekoračné činnosti. Za pekného počasia sa dá tvoriť a čerpať inšpirácia aj z prírody, preto s deťmi radi chodíme do plenéru, kresliť krajinky alebo po zásoby rôznych plodov, listov, z ktorých neskôr niečo tvoríme.

Deti radi navštevujú aj keramickú dielňu, ktorú vedie Michal Uhrík. Taktiež sa venuje aj práci s drevom. Žiaci sa tu venujú len priestorovému tvoreniu, hlavne sochárstvu, ale aj točeniu na hrnčiarskom kruhu, ktoré je síce pre začiatočníkov veľmi náročné, ale hlavne zábavné a časom si žiaci vytvoria aj svoju prvú vlastnú vázičku. Tá sa vypáli v peci a ešte farebne ozdobí. Je to možno dlhý proces, ale dá sa zvládnuť a výsledky z dobre odvedenej práce vždy potešia oči aj dušu.

Hodiny sa snažíme utvárať v danej tématike, do obdobia ktoré práve prebieha, či už sa jedná o ročné obdobie, alebo nejaký prichádzajúci sviatok, ako napríklad Vianoce. Inšpiráciu často čerpáme aj z dejín umenia, od praveku až po súčasnosť, pri čom používame nápady z rôznych reprodukcií známych diel a autorov.

Štúdium

Dĺžka štúdia

ISCED 0 1 – 2 roky, ISCED 1B 4 roky, ISCED 1B 4 roky

primárne, nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

Forma štúdia

skupinová

Poplatok

6 EUR / mes.

Prípravné štúdium

5+

Pedagógovia

Michal Uhrík

výtvarný odbor

Mgr. art. František Ďuriančík

výtvarný odbor

Mgr. Andrea Ďurčenková

výtvarný odbor, výroba šperkov - rodičovská dovolenka

Mgr. Žofia Barlová

výtvarný odbor, rodičovská dovolenka

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk