OZNAM!!! Vrátenie finančných prostriedkov

Upozorňujeme rodičov, ktorých deti ukončili štúdium na našej škole a ešte nepožiadali o vrátenie finančných prostriedkov za mesiac apríl, máj a jún, aby tak urobili do 30.9.2020!

Po tomto termíne už nebude možné vrátiť finančné prostriedky za tieto mesiace.

Ak žiak nebude pokračovať v štúdiu a platbu má uhradenú do júna, škola vráti preplatok za tri mesiace na číslo účtu zákonného zástupcu. Pripravený formulár na vrátenie finančných prostriedkov rodič vypíše, vytlačí, podpíše,
zoskenuje a zašle na mailovú adresu školu: zus.brusno@stonline.sk aj s číslom účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.


Ak rodič nemá možnosť oskenovať podpísané tlačivo, môže ho poslať poštou na adresu školy: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/1, 976 62 Brusno prípadne vhodiť do poštovej schránky.

Ak žiak bude pokračovať v štúdiu v školskom roku 2020/2021 platba za tri mesiace sa automaticky presunie na september, október a november a rodič uhradí už len decembrovú platbu.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk