OZNAM!

Vážení rodičia,
podľa Rozhodnutia MŠ VV a Š SR číslo: 2020/17949:1-A1810 sa prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách s účinnosťou od pondelka 26. októbra 2020.

Riaditeľka ZUŠ Brusno a elokovaných pracovísk: Ľubietová, Strelníky, Medzibrod, Jasenie a Nemecká – Ľubica Czippelová , DiS.art nariaďuje všetkým pedagogickým zamestnancom po dobu prerušenia prezenčného vyučovania, v termíne od 26.10.2020 do odvolania dištančné vzdelávanie žiakov.

Vyučovanie mení iba svoju formu, bude naďalej prebiehať podľa pokynov vyučujúcich.

Predbežný nástup do školy je stanovený na 30. novembra 2020.

Aktuálne informácie budeme zverejňovať na webovej stránke školy.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk