Rozprávkový hrdina (práce žiakov)

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa žiaci prípravného až piateho ročníka v ZUŠ Brusno a elokovanom
pracovisku Medzibrod vrámci dištančného vzdelávania zhostili bola téma Obľúbená rozprávková
postavička či seriálový hrdina. Žiaci pracovali s predlohami svojich obľúbených postáv a tí najstarší
skúsili svoje dielka pretaviť i do formy puzzle. Uhádnete, ktoré známe knižné, filmové alebo seriálové
postavy stvárnili?


Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným žiakom za bravúrne a svojské spracovanie témy!

Vaša Vik

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk