OZNAM!!

V súvislosti s rozhodnutím ministra školstva bude v ZUŠ Brusno prebiehať od 22.2.2021 vyučovanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní / okrem spevu a dychových nástrojov/ pre žiakov vo veku I. stupňa ZŠ podľa pokynov triednych učiteľov. V prípade elokovaných pracovísk poskytneme informácie až začiatkom týždňa a to na základe podmienok stanovených zo strany ZŠ.


Podmienkou je preukázanie sa vyhlásením o bezinfekčnosti jedného z rodičov, ktoré vypíšu na základe negatívneho testu na COVID – 19. Všetci ostatí žiaci pokračujú dištančnou formou až do odvolania.

Ľubica Czippelová, Dis.art
riaditeľka ZUŠ Brusno

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk