Portrét podľa Pabla Picassa (práce žiakov)

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa žiaci prípravného až piateho ročníka v ZUŠ Brusno a elokovanom pracovisku Medzibrod vrámci dištančného vzdelávania zhostili bolo vytvorenia portrétu inšpirovaného Pablom Picassom. Žiaci pracovali pomocou hracej kocky a tabuľky, ktorá im napovedala, aký druh tváre, očí, uší, nosu a úst majú na portrét nakresliť. Veľká vďaka patrí pani učiteľke Kataríne Šuchovej za tento veľmi hravý a inšpiratívny postup. Na videu nižšie sú pripojené ukážky prác žiačiek a žiakov:Veľká pochvala patrí všetkým zapojeným žiakom za bravúrne a svojské spracovanie témy!

Vaša Vik

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk