Kachľová pec – práce žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa prípravný až piaty ročník ZUŠ Brusno a elokovaného pracoviska Priechod
vrámci dištančného vzdelávania zhostili, bolo vytvorenie kachľovej pece. Ako zdroj inšpirácie nám poslúžila kniha Dedko kachliar a túlavý Pecivál, na základe ktorej sme sa so žiakmi rozprávali o tom, ako páni kachliari stavajú z hlinených kachlíc kachľové pece. Žiaci mali za úlohu predstaviť si, že jedna lego kocka, je takouto kachlicou a bolo na nich fantázií, akú pec postavia. Niektorí žiaci sa rozhodli postupovať ešte slobodnejšie a na tvorbu si zvolili hlinu či plastelínu.

Na videu nižšie si môžete prezrieť ukážky zaslaných prác:


Veľký potlesk patrí všetkým za ich famózne dielka!

Vaša Vik

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk