OZNAM!!

Od 12.4.2021 prebieha vyučovanie prezenčnou formou v individuálnom vyučovaní/okrem spevu a dychových nástrojov/ pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ  podľa pokynov triednych učiteľov v Brusne a vo všetkých elokovaných pracoviskách. 

Podmienkou je preukázanie sa vyhlásením o bezinfekčnosti jedného z rodičov, ktorí vypíšu na základe negatívneho testu na COVID-19  nie staršie ako sedem dní bez ohľadu na farbu okresu. Ostatní žiaci pokračujú dištančnou formou.

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk