Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2023/2024

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 21 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:

vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného,  výtvarného odboru  a literárno-dramatického Základnej umeleckej školy na školský rok 2023/2024.

Termín konania prijímacích skúšok: 5. jún 2023 – 6. jún 2023 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská:  

Brusno: PO – PI

Medzibrod: PO – PI

Ľubietová: PO – ŠT

Strelníky: ST

Nemecká: PO – ST

Jasenie: UT- ŠT

Priechod:  ŠT a PI

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom MŠVVaŠ SR. Môžete si ju vyhľadať na webovom sídle škola: www.zusbrusno.sk alebo osobne na adrese školy: ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212/976 62 Brusno.

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu školy alebo na email: zus.brusno@zusbrusno.sk

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk