Vyhlásenie prijímacích skúšok na školský rok 2024/2025

Riaditeľka ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212 v Brusne, v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky 324/2008 o základnej umeleckej škole a v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.:


vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného odboru a literárno-dramatického Základnej umeleckej školy na školský rok 2024/2025.


Termín konania prijímacích skúšok: 3. jún 2024 – 6. jún 2024 v čase od 13,00 – 16,00 hod.

Miesto: budova ZUŠ Brusno a elokované pracoviská (Medzibrod, Ľubietová, Strelníky, Jasenie, Priechod).

Kde nás nájdete?

Základná umelecká škola -riaditeľstvo Pod Dubinkou 212, 97662 Brusno

Kontakt

Tel.č.: 048/4194435 | mail: zus.brusno@zusbrusno.sk