Hmyzí hotel

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa prípravný až piaty ročník ZUŠ Brusno a elokovaného pracoviska Priechod vrámci dištančného vzdelávania zhostili, bolo zadanie Hmyzí hotel. Žiaci na svoje dielka využili prírodné materiály, ktoré našli v lese a taktiež dali nový život starým plechovkám, debničkám a plastovým fľašiam. Na videu nižšie si môžete prezrieť ukážky zaslaných prác:


Veľká vďaka patrí všetkým zapojením žiakom za pilnú prácu a ich rodičom za pomoc!

Vaša Vik