Zamrznutý obraz (práce žiakov)

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa prípravný až piaty ročník ZUŠ Brusno a elokovaného pracoviska Priechod v rámci dištančného vzdelávania zhostili, bolo vytvorenie zamrznutého obrazu inšpirovaného videonávodom, ktorý pripravila Andrea Kapráliková, galerijná pedagogička v Galérii Ľudovíta Fullu, Ružomberok. Na videu nižšie si môžete prezrieť ukážky zaslaných prác:


Veľká pochvala pre všetkých zapojených žiakov!

Vaša Vik

Autoportrét – práce žiakov

Vážení rodičia a milí žiaci,

Ďalšie zadanie, ktorého sa prípravný až piaty ročník ZUŠ Brusno a elokovaného pracoviska Priechod v rámci dištančného vzdelávania zhostil, bolo vytvorenie autoportrétu, teda obrázku vlastnej tváre. Žiaci sa zahrali ako na fotografov, tak i kresličov, keďže každý autoportrét pozostával z tlačenej a kreslenej polovice. Na videu nižšie si môžete prezrieť ukážky zaslaných prác:


Veľká pochvala pre všetkých zapojených žiakov a rodičom patrí veľká vďaka za technickú pomoc pri tomto zadani.

Vaša Vik